Prezentacja
Kontakt

ikona_email2kontakt@prasokontenery.eu

Online
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Home Stacje przeładunkowe

Stacje przeładunkowe odpadów.

stacja-przeladunkowa-5W myśl postanowień ustawy o utylizacji odpadów i związanych z nimi zarządzeniami wykonawczymi, coraz częściej dochodzi do zamykania małych, nieuporządkowanych składowisk odpadów. W konsekwencji powstaje konieczność przewożenia na duże odległości odpadów z miejsc ich składowania do składowisk centralnych, spalarni odpadów, kompostowni, zakładów prowadzących recykling, itp.

Transport odpadów domowych następuje z reguły w pojazdach zbierających odpady. Odpady przemysłowe dostarczane są w coraz większym stopniu w kontenerach wielkokubaturowych, muldach i kontenerach samoprasujących (prasy do odpadów).

Stacje przeładunkowe napełnianie następuje poprzez bezpośrednie wsypywanie do leja (również przy pomocy taśmociągów, lub ładowarek kołowych). Aby uniknąć oczekiwania w przypadku równoczesnej dostawy odpadów przez kilka pojazdów oraz celem zagwarantowania równomiernego obciążenia prasy, możliwe jest wyładowywanie odpadów w bunkrach zbiorczych.

Ponadto można zastosować wysypywanie w kilku miejscach dzięki stosowaniu zgarniaczy firmy Husmann. Stamtąd odpady przechodzą np. poprzez chwytaki, taśmociągi, ładowarki kołowe lub zgarniacze do prasy.

Stacje przeładunkowe - urządzenia prasujące odpady dzielą się na prasy upychające (Stopfpressen) i prasy z komorą wstępną (Vorkammerpressen) (Patrz szkic objaśniający zasady działania na odwrocie).

Czytaj więcej...

 

Stacje przeładunkowe - prasy do odpadów.

stacja-przeladunkowaStacjonarne prasy odpadów (stacje przeładunkowe) niepodlegających ponownemu przetworzeniu firmy Husmann odznaczają się dojrzałą technologią, dużą żywotnością i solidną, łatwą w konserwacji budową.

Dzięki dużej sile prasującej uzyskuje się redukcję objętości zagęszczanego materiału. Dzięki hydraulicznemu urządzeniu zamykającemu zapobiega się rozsypywaniu prasowanego materiału i uzyskuje bezpieczne i czyste zamknięcie pojemnika.

Połączenie prasy i prasokontenera następuje poprzez łatwe w obsłudze ręczne urządzenie sprzęgające, opcjonalnie poprzez pół- lub pełnoautomatyczne sprzężenie hydrauliczne.

Dzięki wyposażeniu w odpowiednie dodatkowe elementy wyposażenia (np. urządzenia przesuwające, podnosząco-wysypujące, odsysające, itp.) urządzenie może sprostać specyficznym wymaganiom w danym miejscu pracy.

Zastosowanie urządzenia zagęszczającego z urządzeniem zamykającym drzwi firmy Husmann jest zalecane np. do prasowania drobnych materiałów, w przypadku występowania dużej ich ilości, przy napełnianiu automatycznym i automatycznej wymianie pojemników.

Czytaj więcej...